Programy a kurzy Se srdcem na dlani

Program Znakováním ke komunikaci snů vznikl na základě touhy rodičů být blíž svým dětem. Dokázat porozumět tomu, co mají na srdci, přestože ještě nemluví.

Díky znakování s miminky a batolaty a propojení myšlenky partnerské komunikace s dětmi, se rodiče nejprve ptají na záměr jednání svého dítěte. Nedochází tak k neporozumění, které by vedlo k frustraci na obou stranách.  

Chcete být svým dětem blíž a naslouchat příběhům, tkeré vám chtějí říct i beze slov? Zvu i vás do programu Znakováním ke komunikaci snů

“Je rozdíl mít dítě na výchovu a mít dítě parťáka.”

Katka S., maminka z programu Znakováním ke komunikaci snů

Zeptala jsem se 400 žen, co pro ně bylo nejtěžší v prvních letech mateřství. 

Většina odpovědí se nesla v duchu nepochopení svého okolí, neporozumění potřebám dítěte nebo třeba i touze moct si říct o pomoc. 

I díky těmto zpětným vazbám vznikl kurz Jak doopravdy porozumět sobě a svému miminku, který měl tak velký úspěch, že z něj pomalu vznikl mnohem větší program zaměřený na partnerskou komunikaci s dětmi ve věku 0-6 let. 

Jednou ze základních esencí projektu Se srdcem na dlani je partnerská komunikace s dětmi. Aby byla komunikace skutečně partnerská, je třeba jít ještě dál. Proto se v programu věnuji vzorcům chování, limitujícím přesvědčením, nenásilné komunikaci a tématu vnitřních hranic. Díky tomu dokážeme vidět, co doopravdy stojí za reakcemi, které nám naskakují, když se dětmi dostaneme do silné emoce. 

Spuštění dalšího běhu programu chystám na září 2022. Už teď je možné zapsat se na čekací listinu programu Partnerská komunikace s dětmi a dostat upozornění na spuštění programu včas. 

“Určitě kurz doporučuji každému, kdo je připravený na sobě zapracovat a změnit zažité dogma o vnímání dětí a komunikaci s nimi. Dozví se spoustu informací celkem jednoduše aplikovatelných v praxi a to všechno v milém přátelském prostředí. Mě osobně kurz dopomohl ke zlepšení vztahu se synem, i se zlepšením vazby syna na tatínka. Celkově mi kurz přispěl k celkovému zklidnění a to vše s láskyplným vedením.” 

Karolína L., maminka z kurzu Jak doopravdy porozumět sobě a svému miminku

Abych i nadále podpořila rodiče v setrvání u partnerské komunikace s dětmi a nedocházelo ke sklouznutím ke starým vzorcům chování, vznikl úplně nový program skupinových konzultací Dětem blíž Se srdcem na dlani

Tyto konzultace jsou otevřeny rodičům, kteří prošli kurzy Jak doopravdy porozumět sobě a svému miminku a programem Partnerská komunikace s dětmi. Nová skupina bude otevřena v srpnu 2022.

Instagram